•  
  •  

Hypertensieve aandoening ante partum, durante partu of post partum

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Zwangerschap geïnduceerde hypertensie en pre-eclampsie treden op in 10% van de zwangerschappen. Er kunnen zich ernstige complicaties voordoen zoals eclampsie, abruptio placentae, vroeggeboorte, HELLP-syndroom en zelfs maternale of foetale sterfte.

Het acroniem HELLP staat voor Hemolysis Elevated Liverenzymes Low Platelets syndrome: hemolyse, gestegen leverenzymen en een laag trombocytengetal. Het HELLP-syndroom is een zeer ernstige complicatie in de zwangerschap of het kraambed.

Expert opinion

Eclampsie is een ernstige complicatie van een hypertensieve aandoening gerelateerd aan de zwangerschap. Van eclampsie is sprake bij het optreden van een eclamptisch insult. Het insult houdt in de meeste gevallen na 1-2 minuten vanzelf op. Behandeling volgens het convulsieprotocol is alleen aangewezen in uitzonderlijke gevallen waarin het insult langer aanhoudt en/of er sprake is van een hernieuwd insult. Magnesiumsulfaat is voor behandeling van eclampsie het middel van eerste keuze. Behandeling met magnesiumsulfaat dient vanwege het specialistisch karakter en de mogelijke complicaties van de behandeling bij voorkeur klinisch te gebeuren.

Bronnen

-

V&A

-

Verdieping

-