Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Hypoglykemie komt met name voor bij patiënten die behandeld worden voor diabetes mellitus. Er is een teveel aan insuline en/of orale bloedglucoseverlagende middelen en/of de patiënt heeft te weinig gegeten. Ook kan er sprake zijn van braken en/of (heftige) diarree. Hypoglykemie kan voorkomen bij alcoholintoxicatie en in het kader van ernstige sepsis. Metforminegebruik alleen leidt nooit tot een hypoglykemie.

50 ml van een 10% glucoseoplossing leidt net zo snel tot herstel van een ernstige hypoglykemie als 10 ml van een 50% glucoseoplossing, terwijl de hyperglykemische stijging minder sterk is. 5 gram glucose is in de praktijk voldoende voor klinisch effect. 

Glucagon hoeft niet herhaald te worden. Toediening zal weinig zin hebben wanneer de glycogeenvoorraad (te) laag is, bijvoorbeeld in het geval van ondervoeding.
 

Expert opinion

-

Bronnen

V&A

-

Verdieping

-