Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Klappertanden of rillen zijn vroege tekenen van hypothermie. Bij een hypotherme patiënt kan door koude diurese (uitwassing door koude geïnduceerde vasoconstrictie) een groot verlies van volume ontstaan waardoor instabiliteit optreedt. 
 
 

Expert opinion

Het meten van de lichaamstemperatuur van potentiele hypotherme patiënten is onbetrouwbaar in de ambulancesetting. Alleen invasieve/transoesophagale metingen kunnen de mate van onderkoeling objectiveren, deze zijn echter niet gangbaar in de ambulancesetting. Rectale temperatuurmeting is nog het meest accuraat. 
De onderkoeling is in de ambulancesetting het best te beschrijven aan de hand van de situatie waarin het slachtoffer verkeert. Bij verdenking op ernstige hypothermie onder de 30ºC heeft het toedienen van medicatie geen effect. Deze patiënten zullen meestal niet meer aanspreekbaar zijn, zodat het protocol reanimatie van toepassing is.

Bronnen

  • Avellanas Chavala, M., Ayala Gallardo, M., Soteras Martínez , Í., & Subirats Bayego, E. (2019, 01 22). Management of accidental hypothermia: A narrative review. December 2019, Volume 43-Issue 9, 556-568. Medicina Intensiva. http//dx.doi:10.1016/j.medin.2018.11.008
  • Brown, D., Brugger, H., Boyd, J., & Paal, P. (2012, 11 15). Accidental hypothermia. 2020, Volume 367-Issue 20, 1930-1938. The New England Journal of Medicine. doi:10.1056/NEJMra1114208
  • Dietrichs, E., Sager, G., & Tveita, T. (2016, 12 05). Altered pharmacological effects of adrenergic agonists during hypothermia. 2016, Volume 24, 143. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. doi:10.1186/s13049-016-0339-8
  • Mydske, S., & Thomassen, Ø. (2020, 08 10). Is prehospital use of active external warming dangerous for patients with accidental hypothermia: a systematic review. 2020, Volume 28, 77. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. doi:10.1186/s13049-020-00773-2
  • Olasveengen, T., Semeraro, F., Ristagno, G., Castren, M., Handley, A., Kuzovlev, A., . . . Perkins, G. (2021, 06 01). Guidelines for Resuscitation. doi:https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.003
  • Van den Berg, J., Brouwer, M., Bruinenberg, J., Buysse, C., Delnoij, T., Van Haren, I., . . . Weijenberg, W. (2021, 04 21). Richtlijnen Reanimatie in Nederland. Nederlandse Reanimatie Raad. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://www.reanimatieraad.nl/app/uploads/2022/09/Richtlijnen-Reanimatie-in-NL-2021-1.pdf
  • Van Vugt, A., Gaakeer, M., Henny, W., Kaasjager, H., Motz, C., Tan, E., & Wulterkens, T. (2018). Leerboek acute geneeskunde; Probleemgerichte aanpak. Bohn Stafleu van Loghum.

V&A

-

Verdieping

-