•  
  •  

Penetrerend letsel

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Bij penetrerend letsel is het traumamechanisme van belang, zoals:

  • waarmee of waardoor is het penetrerend letsel veroorzaakt?
  • hoe vaak is er geschoten of gestoken?

Een (gewelds)slachtoffer dient zorgvuldig nagekeken en zo nodig ontkleed te worden, immers niet elke steek- of schotpoging treft doel. Ook aan wonden op het behaarde hoofd wordt aandacht gegeven met het oog op mogelijk penetrerend letsel.

De positie van het slachtoffer op het moment van penetratie geeft een aanwijzing om de richting van het penetrerend voorwerp te herleiden, dit is van belang voor het bepalen van onderliggende anatomische structuren om een inschatting te maken van letsel(s).Bij schotverwondingen speelt de afstand waar vandaan geschoten een rol vanwege de snelheid van de penetratie.

Expert opinion

-

Bronnen

  • Brennman, J., Holt, G., Connor, M., Donald, P., Eusterman, V., Hayes, D.,... Thomas, R. (2012). Resident Manual of Trauma to the Face, Head and Neck - First edition. American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery Foundation. Opgehaald van https://www.entnet.org/wp-content/uploads/files/ResidentTraumaFINALhighres.pdf
  • Newton, K. (2014). Penetrating neck injuries: Initial evaluation and management. Opgehaald van https://www.uptodate.com/contents/penetrating-neck-injuries-initial-evaluation-and-management#
  • Van Vugt, A., Gaakeer, M., Henny, W., Kaasjager, H., Motz, C., Tan, E., & Wulterkens, T. (2018). Leerboek acute geneeskunde. Bohn Stafleu van Loghum.

V&A

-

Verdieping

-