•  
  •  

Pijnbestrijding

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

De pijnscore Numeric Rating Scale is niet absoluut te koppelen aan de keuze van het toe te dienen medicament. Het bepalen van de pijnintensiteit en -bestrijding is een samenspel tussen patient en zorgprofessional(s). Een pijnscore kan gebruikt worden om het beloop te volgen. 

Expert opinion

Basis van de medicamenteuze behandeling  is de WHO pijjnladder. De stap van de WHO-pijnladder met zwakwerkende opoïden is overgeslagen vanwege het acute karakter van pijnbestrijding in de ambulancezorg.

Het gebruik van NSAID’s is een extra overweging om te komen pijnstilling op maat en minder gebruik van opioïden. 

In de ambulancesetting is bij kinderen het geven van NSAIDs niet van toepassing, gezien de acute pijnbestrijding. Bij chronische pijnbestrijding heeft dit wel een rol, dit valt echter buiten de ambulancesetting. 

Bronnen

  • Anekar, A., & Cascella, M. (2022, 05 15). WHO Analgesic Ladder. StatsPearls Publishing LLC. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554435/#article-31358.s8
  • Berben, S., Van Dongen, R., Schoonhoven, L., Kemps, H., Mintjes-De Groot, J., & Van Grunsven, P. (2011, 06 11). Richtlijn Pijnbehandeling bij Traumapatiënten in de spoedzorgketen. 2011, Volume 155, 155. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://www.ntvg.nl/artikelen/richtlijn-pijnbehandeling-bij-traumapatienten-de-spoedzorgketen
  • Damen, Z., Kadir-Klevering, F., Keizer, D., Luiten, W., Van den Donk, M., Van 't Klooster, S., . . . Vossenberg, P. (2021, 11). NHG-Standaard Pijn. versie 2.3, in herziening. Nederlands Huisartsen Genootschap. Opgehaald op 1 oktober 202 van https://richtlijnen.nhg.org/files/pdf/31_Pijn_november-2021.pdf
  • Karcioglu, O., Topacoglu, H., Dikme, O., & Dikme, O. (2018, 04). A systematic review of the pain scales in adults: Which to use? April 2018, Volume 36-Issue 4, 707-714. The American Journal of Emergency Medicine. doi:10.1016/j.ajem.2018.01.008
  • Lindbeck, G., Shah, M., Braithwaite, S., Powell, J., Panchal, A., Browne, L., . . . Warth, M. (2021, 12 20). Evidence-Based Guidelines for Prehospital Pain Management: Recommendations. Prehospital Emergency Care. doi:10.1080/10903127.2021.2018073
  • Sandberg, M., Hyldmo, P., Kongstad, P., Friesgaard, K., Raatiniemi, L., Larsen, R., . . . Vist, G. (2020, 11 24). Ketamine for the treatment of prehospital acute pain: a systematic review of benefit and harm. Volume 10-Issue 11. Beige Medical Journal Open. doi:10.1136/bmjopen-2020-038134

V&A

De vermelde contra-indicaties bij diclofenac zijn in het LPA9 anders dan in het Farmaceutisch Kompas. Hoe kan dat?

De medicatiebeschrijving in het LPA9 bevat beknopte informatie welke relevant is voor de setting in de ambulancezorg. Gezien de eenmalige toediening van diclofenac in een spoedeisende situatie is een aantal contra-indicaties vanuit het Farmaceutisch Kompas niet relevant voor de ambulancezorg.

Bij de uitgangspunten is dit in algemene zin ook beschreven onder het kopje Medicatie. 

versie 20 april 2023

Mag diclofenac i.v. worden toegediend?

De i.v. toediening van diclofenac, als bolus of opgelost in infusievloeistof, is binnen de ambulancezorg niet geïndiceerd. 

versie 20 april 2023

Waarom dienen we binnen de ambulancezorg diclofenac niet i.v. toe? 

De toediening van diclofenac i.v. heeft geen plek binnen de ambulancezorg omdat diclofenac in vrijwel alle gevallen oraal is toe te dienen. Dit is minst invasieve manier van toedienen en meest veilig. De uitzondering in dit protocol is gemaakt is bij het toedienen van pijnbestrijding bij koliekpijnen, waar diclofenac ook i.m. toegediend kan worden.

In het maken van een behandelplan kan diclofenac ook niet toegediend worden indien onvoldoende resultaat verwacht wordt van dit middel en van een analgeticum meer resultaat verwacht wordt. 

versie 8 mei 2023

Verdieping

-