•  
  •  

Pijnbestrijding

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

De pijnscore Numeric Rating Scale is niet absoluut te koppelen aan de keuze van het toe te dienen medicament. Het bepalen van de pijnintensiteit en -bestrijding is een samenspel tussen patient en zorgprofessional(s). Een pijnscore kan gebruikt worden om het beloop te volgen. 

Expert opinion

Basis van de medicamenteuze behandeling  is de WHO pijjnladder. Stap 3 van de WHO-pijnladder is overgeslagen vanwege het acute karakter in de ambulancezorg.
Het gebruik van NSAID’s is een extra overweging om te komen pijnstilling op maat en minder gebruik van opioïden. 

In de ambulancesetting is bij kinderen het geven van NSAIDs niet van toepassing, gezien de acute pijnbestrijding. Bij chronische pijnbestrijding heeft dit wel een rol, dit valt echter buiten de ambulancesetting. 

Bronnen

  • Anekar, A., & Cascella, M. (2022, 05 15). WHO Analgesic Ladder. StatsPearls Publishing LLC. Opgehaald van https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554435/#article-31358.s8
  • Berben, S., Van Dongen, R., Schoonhoven, L., Kemps, H., Mintjes-De Groot, J., & Van Grunsven, P. (2011, 06 11). Richtlijn Pijnbehandeling bij Traumapatiënten in de spoedzorgketen. 2011, Volume 155, 155. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Opgehaald van https://www.ntvg.nl/artikelen/richtlijn-pijnbehandeling-bij-traumapatienten-de-spoedzorgketen
  • Damen, Z., Kadir-Klevering, F., Keizer, D., Luiten, W., Van den Donk, M., Van 't Klooster, S., . . . Vossenberg, P. (2021, 11). NHG-Standaard Pijn. versie 2.3, in herziening. Nederlands Huisartsen Genootschap. Opgehaald van https://richtlijnen.nhg.org/files/pdf/31_Pijn_november-2021.pdf
  • Karcioglu, O., Topacoglu, H., Dikme, O., & Dikme, O. (2018, 04). A systematic review of the pain scales in adults: Which to use? April 2018, Volume 36-Issue 4, 707-714. The American Journal of Emergency Medicine. doi:10.1016/j.ajem.2018.01.008
  • Lindbeck, G., Shah, M., Braithwaite, S., Powell, J., Panchal, A., Browne, L., . . . Warth, M. (2021, 12 20). Evidence-Based Guidelines for Prehospital Pain Management: Recommendations. Prehospital Emergency Care. doi:10.1080/10903127.2021.2018073
  • Sandberg, M., Hyldmo, P., Kongstad, P., Friesgaard, K., Raatiniemi, L., Larsen, R., . . . Vist, G. (2020, 11 24). Ketamine for the treatment of prehospital acute pain: a systematic review of benefit and harm. Volume 10-Issue 11. Beige Medical Journal Open. doi:10.1136/bmjopen-2020-038134

V&A

-

Verdieping

-