•  
  •  

Post-reanimatiebehandeling bij ROSC

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Na het herstel van de spontane circulatie na een reanimatie, de Return of Spontaneous Circulation (ROSC), bevindt een patiënt zich vaak in een (zeer) instabiele toestand. Ritmestoornissen met nadelige gevolgen voor de circulatie, inclusief recidief circulatiestilstand, komen frequent voor. Er is scala aan verschijnselen wat wordt samengevat in het "post-reanimatiesyndroom". Dit syndroom bestaat uit hersenschade door hypoxie, myocarddysfunctie en een systemische ischemie reperfusierespons. Daarbij is de onderliggende oorzaak van de circulatiestilstand vaak nog aanwezig. 

Na het verkrijgen van spontane circulatie door reanimatie is het dan ook van belang om de vitale functies verder te stabiliseren, de nadelige gevolgen van de circulatiestilstand te beperken en de onderliggende oorzaak te behandelen. Dit terwijl de patiënt vervoerd wordt naar een ziekenhuis met adequate opvang. 

Expert opinion

-

Bronnen

  • Berg, J. v., Brouwer, M., Bruinenberg, J., Buysse, C., Delnoij, T., Haren, I. v., . . . Weijenberg, W. (2021, 04 21). Richtlijnen Reanimatie in Nederland. Nederlandse Reanimatie Raad. Opgehaald van https://www.reanimatieraad.nl/app/uploads/2022/09/Richtlijnen-Reanimatie-in-NL-2021-1.pdf
  • Theresa M. Olasveengen, F. S. (2021, 04 01). European Resuscitation Council Guidelines 2021. 2021, Volume 161, 1-60. Resuscitation Journal. doi:https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.003
  • Van de Voorde, P., Turner, N., Djakow, J., De Lucas, N., Martinez-Meijas, A., Biarent, D., . . . Maconochie, I. (2021, 04 01). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Paediatric Life Support. April 2021, Volume 161, 327-387. Resuscitation Journal. doi:10.1016/j.resuscitation.2021.02.015

 

V&A

-

Verdieping

-