•  
  •  

Ruggenmergletsel / neurogene- distributieve shock

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Tot de distributieve shock behoren de anafylactische shock, endocriene shock, neurogene shock, septische shock en de intoxicatie-geïnduceerde shock. 
Een neurogene shock komt vaak voor bij traumatische letsels (dwarslaesie) van de cervicale en thoracale wervelkolom waarbij het ruggenmerg is beschadigd. 
Er is een verstoring van het sympatische zenuwstelsel wat zorgt voor een aanzienlijke verwijding van de perifere arteriën onder het niveau van het letsel. Dit resulteert dan 
in een relatieve hypovolemie en bradycardie. Ondanks dat het bloedvolume hetzelfde blijft, is het vaatvolume des te groter geworden.

Expert opinion

-

Bronnen

De Jong, J., Bouma, M., & Hooymans, C. (2021, 07 08). NHG-behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties

Snijders, R., & Smit, V. (2019). Compendium Geneeskunde 2.0 deel 2. Derde druk. Synopsis BV.

Turner, N., & Leroy, P. (2022, 03 07). Advanced Paediatric Life Support (APLS). Bohn Stafleu van Loghum

V&A

Verdieping

-