•  
  •  

Sepsis / septische - distributieve shock

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Bij een sepsis is er een infectie welke levensbedreigend orgaanfalen kan veroorzaken indien adequate behandeling uitblijft. Vroege herkenning van een (dreigende) sepsis is van belang. Sepsis kent een hoge mortaliteit, afhankelijk onder meer van leeftijd en comorbiditeit. Immuungecomprimitteerde patiënten hebben vaker een slechtere prognose.  

Bij een septische shock is er sprake van een sepsis in combinatie met een hypotensie en een verhoogd lactaat (door hypoperfusie van de organen), niet-reagerend op adequate volume toediening en/of vaspressoren. 

Expert opinion

-

Bronnen

V&A

-

Verdieping

-