•  
  •  

Tachycardie kind

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Wanneer een kind niet in shock is, is behandeling in de ambulancesetting niet geïndiceerd. Het is belangrijk dat in het ziekenhuis de oorzaak van de tachycardie 
wordt achterhaald.

Expert opinion

-

Bronnen

V&A

Moet amiodaron verdund worden in glucose, NaCl 0,9% of Ringerlactaat?

Amiodaron wordt verdund in NaCl 0,9%. Verdunnen in Ringerlactaat wordt ontraden. Bij zeer langdurige toediening bijvoorbeeld via een perfusor voor een periode van 12 uur, moet amiodaron opgelost worden in glucose 5%.

versie 14 juli 2023

Wanneer het kind unresponsive is, dan moet je cardioverteren. Er staan geen dwingende pijlen tussen de cardioversies, betekent dit dat je direct naar de toediening van de amiodaron mag gaan?

Nee. Je doorloopt eerst de cardioversie, die is allereerst opgebouwd uit drie toepassingen. Bij tussentijdse ritmeverandering handel je daarnaar. Indien succes uitblijft, dan kom je uit bij de amiodaron toediening. Waarna je zo nodig nog een vierde keer cardioverteert. 

versie 14 juli 2023

Verdieping

-