•  
  •  

Tachycardie volwassene

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Een ventriculaire tachycardie (VT) is meestal regelmatig. De frequentie ligt tussen de 100 en 250 slagen per minuut. Bij een ventriculaire tachycardie is er bijna altijd sprake van ernstig hartlijden, het komt zelden voor bij gezonde personen. 


Een supraventriculaire tachycardie (SVT) is een verzamelnaam voor ritmestoornissen met een frequentie tussen de 100 en 250 slagen per minuut waarvan de oorzaak in de boezems of in de AV-knoop ligt.

Expert opinion

Binnen de ambulancezorg niet gesedeerd wordt voor cardioversie. In tegenstelling tot andere richtlijnen, waar het al dan niet bestaan van een shock het criterium is om wel of niet te cardioverteren, is het criterium in dit ambulancezorgprotocol: bewusteloosheid.

Bronnen

Berg, J. v., Brouwer, M., Bruinenberg, J., Buysse, C., Delnoij, T., Haren, I. v., . . . Weijenberg, W. (2021, 04 21). Richtlijnen Reanimatie in Nederland. Nederlandse Reanimatie Raad. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://www.reanimatieraad.nl/app/uploads/2022/09/Richtlijnen-Reanimatie-in-NL-2021-1.pdf

Lodewyckx, E., & Bergs, J. (2021, 12 01). Effectiveness of the modified Valsalva manoeuvre in adults with supraventricular tachycardia: a systematic review and meta-analysis. December 2021, Volume 28-Issue 6, 432-439. European Journal of Emergency Medicine. doi.org/10.1097/mej.0000000000000862

Olasveengen, T., Semeraro, F., Ristagno, G., Castren, M., Handley, A., Kuzovlev, A., . . . Perkins, G. (2021, 06 01). Guidelines for Resuscitation. doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.003

V&A

Hoe vaak herhaal je bij een unresponsive patient de 'cardioversie met maximaal vermogen' na de amiodaron-gift?

Conform de stapsgewijze methodiek betekent ‘herhaal maximaal twee keer’, dat de 'cardioversie maximaal vermogen' twee keer herhaald mag worden. Je cardioverteert na de amiodaron-gift dus nog drie keer!

versie 24 januari 2024

Moet amiodaron verdund worden in glucose, NaCl 0,9% of Ringerlactaat?

Amiodaron wordt verdund in NaCl 0,9%. Verdunnen in Ringerlactaat wordt ontraden. Bij zeer langdurige toediening bijvoorbeeld via een perfusor voor een periode van 12 uur, moet amiodaron opgelost worden in glucose 5%.

versie 14 juli 2023


 

Verdieping

-