Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

 

  Expert opinion

  -

  Bronnen

  • Allard, R., Goedendorp, T., Mensink-Van den Boom, G., Rosenbrand, C., & Wesselink, P. (2010, 07). NMT-Praktijkrichtlijn Tandletsel. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Opgehaald van https://www.nvmka.nl/sites/www.nvmka.nl/files/Richtlijn-Tandletsel.pdf
  • Banus, S., Bouman-Bakker, G., Bruers, J., Van Dam, B., Heikamp, M., Rozeboom, M., . . . Legemate, K. (2022, 06 01). KNMT-Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten reguliere openingstijden (herziening 2022). Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Opgehaald van https://knmt.nl/sites/default/files/platform/2022-05/20220601_Praktijkrichtlijn%20Opvang%20tandheelkundige%20spoedgevallen.pdf

  V&A

  Verdieping

  -