•  
  •  

Tetanus profylaxe

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

in geval van een verwonding bestaat de behandeling uit een combinatie van actieve en passieve immunisatie, uitsluitend actieve immunisatie of geen immunisatie. Passieve immunisatie (toediening van tetanusimmunoglobuline = TIG) overbrugt de periode totdat gestarte actieve vaccinatie (toediening van tetanustoxoïd) voor voldoende antistoffen zorgt.

Het beleid in individuele gevallen is gebaseerd op de vaccinatiestatus van de patiënt en de mate van zekerheid die daarover kan worden verkregen. 

Mogelijke indicaties voor tetanus-PEP:    

  • bekend nooit gevaccineerd tegen tetanus
  • onvolledig gevaccineerd tegen tetanus
  • onvolledig gevaccineerde zuigelingen (zuigelingen die niet 3 vaccinaties hebben gehad) 
  • volledig gevaccineerd tegen tetanus maar geen documentatie van die vaccinaties
  • immuno-incompetente personen (inclusief hiv-geïnfecteerden met een slechte immuun-respons na vaccinatie) ongeacht de vaccinatietoestand tegen tetanus

Expert opinion

-

Bronnen

Boukes, F., Wiersma, T., Beaujean, D., Burgmeijer, R., & Times, A. (2004, 11 03). Tetanusprofylaxe in de huisartsenpraktijk. Volume 148-Issue 44, 2172-2173. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://www.ntvg.nl/artikelen/tetanusprofylaxe-de-huisartsenpraktijk

NHG behandelrichtlijn Tetanusprofylaxe, november 2019. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/tetanusprofylaxe#volledige-tekst 

Van der Maas, N., Slok, L., Te Houten, h., Boogmans, B., Nutma, N., De Coster, E., . . . Steendijk, S. (2019, 02 21). LCI-Richtlijn Tetanus. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://lci.rivm.nl/richtlijnen/tetanus

 

V&A

-

Verdieping

-