Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Expert opinion

-

Bronnen

-

V&A

-

Verdieping

  • In 'Ambulance - De Podcast' (2021) gaat presentator Ivo van Asperen in gesprek met Bert Dercksen, Medische Manager UMCG Ambulancezorg, en Wessel Stegers, verpleegkundig specialist en docent aan de Academie voor Ambulancezorg over het mobiel zorgconsult (ambulancezorgconsult) met daarin het transfer, over het 'denken over denken' én over het klinisch redeneren met de SPART-methodiek. https://www.ambulancedepodcast.nl/ 
  • Met de terugvraagmethode (ook wel terugvertelmethode) kun je als zorgprofessional nagaan of jouw boodschap goed is overgekomen. Je doet dit door de patiënt te vragen om in eigen woorden te vertellen wat jullie zojuist hebben besproken. Hierna kun je, indien nodig, bijstellen of aanvullen. Belangrijk is hierbij om de vraag bij jezelf te houden. Je zegt ‘Ik wil graag weten of ik het goed heb uitgelegd. Wat gaat u thuis vertellen (of doen?)’ Geef de patiënt niet het gevoel dat je hem of haar controleert. Of patiënten en cliënten zelf de regie kunnen nemen over hun gezondheid, is afhankelijk van de mate waarin zij de gegeven informatie begrijpen. De terugvraagmethode kun je breed toepassen: bijvoorbeeld bij het uitleggen van medicijngebruik, bij samen beslissen of praktische informatie over de vervolgzorg.

    https://www.pharos.nl/infosheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de-terugvraagmethode/